PARTNERI

PARTNERI

1. MEV – Međimursko veleučilište u Čakovcu – SAZNAJ VIŠE 

2. RIS Dvorac Rakičan –  SAZNAJ VIŠE 

3. Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj – ZRS Bistra Ptuj – SAZNAJ VIŠE 

4. Razvojna agencija Savinjske regije – SAZNAJ VIŠE 

5. Gradski muzej Varaždin –  SAZNAJ VIŠE

6. Muzej Međimurja Čakovec –  SAZNAJ VIŠE

7. Muzeji Hrvatskog zagorja –  SAZNAJ VIŠE

8. Proteus d.o.o. – Turistička agencija Proteus – SAZNAJ VIŠE

ATRAKTIVNE LOKACIJE

Prirodna baština:

 • Kozjanski par (Natura 2000, UNESCO (Man and Biosphere))
 • Ponikovski kras (Općina Žalec)
 • Zaštićene vrste drveća (spomenici lokalnog značaja; u neposrednoj blizini (MO Celje)) 
 • Celje – Mestni Park
 •  Mestni gozd
 •  Sotočje Voglajne in Savinje
 •  Šmartinsko jezero
 • Soteska Hudičev graben

Kulturno-povijesna baština:

 • Stara mjesna jezgra Celje (MOC)
 • Područje arheološkog nalazišta (Celeia- Rimljani)
 • Dvorac Novo Celje (Općina Žalec)
 • Stara grofija  Pokrajinski muzej Celje (http://www.pokmuz-ce.si/sl/)
 • Celeia – mesto pod mestom, Knežji dvor 
 •  Stari grad Celje (http://www.grad-celje.com/)
 •  Vodni stolp
 •  Prothazijev dvorec
 •  Starokrščanska krstilnica
 •  Gledališče Celje z obrambnim stolpom
 •  Mestno obzidje
 •  Celjski dom
 •  Narodni dom
 •  Mestni špital s kapelo sv. Elizabete
 •  Cerkev sv. Cecilije in kapucinski samostan
 •  Kvartirna hiša s kipom Alfreda Nobela
 •  Kip in spominska hiša Alme Karlin
 •  Herkulovo svetišče (http://herkulovo-svetisce.si/)
 •  Muzej novejše zgodovine Celje (https://www.muzej-nz-ce.si/)

Prirodna baština:

 • Varaždinsko groblje-zaštićeni objekt parkovne arhitekture Republike Hrvatske, zaštićeni park prirode
 • Arboretum Opeka-zaštićeni objekt parkovne arhitekture RH, dvorac i arboretum zaštićeni kao kulturno dobro RH
 • Zelendvor, Grobna kapela obitelji Bombelles-zaštićeno kulturno dobro RH
 • Regionalni park Mura-Drava-Dunav-prekogranični rezervat biosfere pod zaštitom UNESCO-a
 • Trakošćan-kulturno dobro RH, zaštićena povijesna cjelina koja se sastoji od dvorca, građevina uz dvorac, perivoja i park šume s jezerom
 • Planina Ivančica

Prirodna baština:

 • Park Rakičan – Nacionalno zaštićeno područje
 • Štorklja
 • Modra žaba-plavček
 • Park Murska Sobota – Nacionalno zaštićeno područje
 • Biosferno područje Mura – UNESCO
 • Mura – područje Natura 2000
 • Krajinski park Goričko – Natura 2000

Prirodna baština:

 • Ptujski grad
 • Ptujsko jezero
 • Park kod dvorca Turnišče
 • Park Šturmovci

Kulturno-povijesna baština:

 • Arheološko nalazište Panorama
 • Crkva sv. Jurija
 • Dominikanski samostan
 • Mali grad – KNJIŽNICA IVANA POTRČA
 • Mjesna kuća
 • Minoritski samostan s crkvom Sv. Petra i Pavla
 • Orfejev spomenik
 • Mitrej
 • Mjesni stup
 • Florijanov spomenik
 • Ptujski vinski podrum
 • Mihaličeva galerija
 • Stari magistrats
 • Spomen park
 • Mjesno kino Ptuj – (http://www.kinoptuj.si/spored/)
 • Mjesno kazalište Ptuj – (http://www.mgp.si/si/domov.html)

Prirodna baština: Medvednica – Park prirode

POPIS ATRAKCIJA U BLIZINA DVORA VELIKI TABOR:

MEV – Međimursko veleučilište u Čakovcu

Međimursko veleučilište u Čakovcu je visoko učilište koje predstavlja regionalni centar izvrsnosti visokostručnog i primijenjenog znanstvenog rada koji provodi kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na konceptu cjeloživotnog učenja, odgovornosti za znanje kao javno dobro, mobilnosti i razvoju ljudskih potencijala kao najveće vrijednosti društva. Aktivnom suradnjom s gospodarstvom, partnerstvima za razvoj zajednice, uključenošću u Europski prostor visokog obrazovanja i Europski istraživački prostor te visokom razinom organiziranosti Veleučilište će pokazati svoju javnu odgovornost i doprinijeti razvoju društva znanja. Međimursko veleučilište u Čakovcu bit će institucija koja potiče mobilnost i razvijanje poduzetničke energije i izražavanje talenta svakog pojedinca (nastavnika, asistenta, administratora i studenta). Visoka fleksibilnost studija i uvođenje novih programa u cilju izobrazbe visokostručnih profila potrebnih gospodarstvu u okruženju ostat će jednom od temeljnih značajki Međimurskog veleučilišta u Čakovcu.

Saznaj više na SLUŽBENOJ STRANICI.

RIS Dvorac Rakičan

RIS Dvorac Rakičan je regionalna javna ustanova osnovana od strane Općine Murska Sobota i Udruge za tehničku kulturu Slovenije. RIS djeluje u području turizma, kulture, istraživanja, obrazovanja i međugeneracijske suradnje. Jedan od glavnih ciljeva organizacije je očuvanje, promicanje i razvoj kulturne i prirodne baštine, tako je i RIS upravitelj ljetnikovca i pripadajućeg parka, oba su pod spomeničkom zaštitom. RIS je organizator brojnih domaćih i međunarodnih skupova, konferencija o zdravlju, zdravoj prehrani, tjelovježbi, zdravom načinu života, ekologiji, ekološkoj svijesti, te onih sa psihološkim i društvenim sadržajem. Sastavni dio RIS-a je i konjički centar Dvorac Rakičan, gdje je smješteno 15 konja. RIS također upravlja i galerijom. RIS za i u interesu Gradske općine Murska Sobota priprema niz europskih projekata s time da Gradska općina Murska Sobota pruža potrebnu financijsku potporu. Njihovo osoblje je visoko kvalificirano i ima brojna iskustva u sljedećim područjima: -upravljanje projektima i financijsko upravljanje, -znanje stranih jezika, -organizacija različitih događaja (međunarodne konferencije, programi razmjene mladih) -promocija (promidžbeni materijal, suradnja s medijima) -priprema i provedba različitih istraživačkih i razvojnih programa, -priprema različitih općih i specijaliziranih stručnih mišljenja. RIS također organizira razne događaje i s više od 10.000 posjetitelja dnevno.

Saznaj više na SLUŽBENOJ STRANICI.

Znanstveno – raziskovalno središče Bistra Ptuj

ZRS Bistra Ptuj djeluje kao regionalna razvojna agencija za razvoj i kao istraživački centar te je snažno uključena u projekte EU. Glavne aktivnosti su: promicanje sveobuhvatnog i lokalno orijentiranog održivog razvoja podregije, koja se sastoji od 16 općina, uspostavljanje i održavanje veze između tvrtki, istraživačkih institucija i vlasti, prijenos, stvaranje i širenje znanja i stvaranje mogućnosti za više obrazovanih kadrova u regiji. Organizacija zapošljava 15 visokoobrazovanih ljudi, uključujući i 5 doktora i 1 magistra znanosti. Svi su obučeni i iskusni u radu na projektima.

Saznaj više na SLUŽBENOJ STRANICI.

Razvojna agencija Savinjske regije

Osnovna uloga i zadaća RASR je poticanje razvoja Savinjske regije. Agencija je bila osnovana od strane 31 općine u lipnju 2010. U sudjelovanju sa svim regionalnim akterima razvoja, agencija se usredotočuje na prepoznavanje i iskorištavanje razvojnih potencijala u regiji. Zadaća RASR je usklađivanje i uključivanje 31 općine, u skrbi za uravnoteženi regionalni razvoj. RASR ima status regionalnog razvoja subjekta na  acionalnoj razini i ima važan utjecaj na regionalnu politiku preko svojih osnivača, 31 općine. Utječemo na području regionalne politike s poticanjem regionalnog razvoja. RASR ima status za poticanje regionalnog razvoja, dodijeljen od strane Ministarstva za gospodarski razvoj I tehnologiju 2010. godine. Glavna  jelatnosti organizacije su: planiranje rada, priprema stručnih temelja za provođenje regionalnih projekata, priprema uloga za financiranje razvojnih zadaća, priprema izvještaja, sudjelovanje s općinama   regiji u prepoznavanju i ostvarivanju zajedničkih razvojnih zadaća, sudjelovanje sa svim nacionalnim subjektima i regionalnim agencijama, provođenje regijskih shema stipendiranja, promocija regije, kao i regionalne aktivnosti, programi i projekti. RASR void brigu i o Regionalnoj garancijskoj shemi i Regionalnoj stipendijskoj shemi. Projekti: Poduzetno u svijet poduzetništva 2015. (sufinanciran iz EES). Projekt »Jugozapadna Europa (Programska Polyinvest) – PP.

Saznaj više na SLUŽBENOJ STRANICI.

Gradski muzej Varaždin

Gradski muzej Varaždin osnovan je 1925. godine u Starom gradu, gotičko-renesansnoj utvrdi i od tada neprekinuto djeluje. Utvrda je posljednji put obnovljena 1989. godine. Stalni postav u Starom gradu sadrži brojne ambijentalno oblikovane stilske sobe od renesanse do secesije, predmete iz zbirki oružja, kamenih spomenika, ostavštine Vatroslava Jagića i Ivana Kukuljevića Sakcinskog, izlošcima što svjedoče o prošlosti grada i utvrde, obrtu i trgovini te ljekarništvu. S tim postavom Gradski muzej Varaždin bio je 1994. godine kandidat za Nagradu europskoga muzeja godine – prvi među hrvatskim muzejima. U travnju 2007. godine stalni postav Odjela dopunjen je muzeološkom cjelinom iz zbirki keramike, stakla i satova, a 2014. uređen je postav s prikazom mode i odijevanja u prošlosti. Danas GMV ima gotovo 200.000 predmeta svrstanih u 54 zbirke, a o njima brine 32 djelatnika.

Saznaj više na SLUŽBENOJ STRANICI.

Muzej Međimurja Čakovec

Muzejski stručnjaci (arheolog, povjesničar, povjesničar umjetnosti, etnolog) imaju veliko iskustvo u istraživanju povijesti putem stručne literature, istraživanjem u povijesnim arhivima, terenskim obilascima lokaliteta, intervjuiranjem pojedinaca te za razliku od običnih istraživača, kolekcionara i povjesničara vični su i sposobni svoje znanje i spoznaje na kreativan način pretočiti u zanimljivu izložbu ili stalan postav muzeja i na taj način znanje prenijeti na posjetitelje. Pisanje stručnih i znanstvenih radova kao i kataloga muzejskih izložbi, vodiča stalnim postavom ili knjiga također je uredovnom poslu muzejskih stručnjaka. Imaju i veliko iskustvo u komuniciranju s posjetiteljima, predavanjima, vodstvima i općenito usmenom prijenosu znanja, kao i u osmišljavanju i provedbi edukativnih i kreativnih radionica za sve dobne skupine posjetitelja. U sklopu redovnog muzejskog rada stručni tim kustosa napisao je scenarije za dva muzejska kratkometražna filma – reportažni i dokumentarni. Sudjelovali su 2012. u povijesno-kulturno-turističkoj manifestaciji „Ana Katarina Zrinski“ Međimurskog veleučilišta kojoj je glavni cilj bio uprizorenje povijesne osobe Ane Katarine Zrinski uautentičnom okruženju Starog grada Zrinskih u Čakovcu. U sklopu projekta „pHisCulture“ koji se provodio unutar OP SI-HR 2007-2013muzejski kustosi rekonstruirali su period tzv. Fin de siècla, tj. kraja 19. i početka 20. stoljeća te uz otvorenje izložbe pod nazivom„Večernji soirée“.

Saznaj više na SLUŽBENOJ STRANICI.

Muzeji Hrvatskog zagorja

Muzeji Hrvatskog zagorja objedinjuju pet muzejsko-galerijskih ustanova na području Hrvatskog zagorja. Područje njihovog djelovanja je zaštita prezentacija i interpretacija kulturne i prirodne baštine. U tu svrhu muzeji osim što rade na zaštiti nepokretne kulturne baštine, ulažu veliki trud i u njezinu prezentacijukroz stalne postave, izložbe, kataloge i druge tiskovine, ali i putem multimedije. U projektu sudjeluju dvije ustrojbene jedinice iz sastava Muzeja: Dvor Veliki Tabor i Muzej seljačkih buna. Oba se nalaze u zgradama koje su spomenici kulture. Dvor Veliki Tabor nedavno je izradio scenarij postava uključuući dobre muzeološke prakse kao i smjernice Strategije očuvanja i gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske za razdoblje 2010.-2013 i Strategije Ministarstva kulture RH 2012-2014. Muzejima iskustva u različitim projektima digitalizacije građe te izrade mulitmedijalnih aplikacija koje se koriste u stalnom postavu. Muzej je za svoj 3D mapping Gubec teatar dobio i nagradu Heritage in Motion u kategoriji film i video. Djelatnici obje muzejske jedinice imaju bogato iskustvo u kulturnom turizmu i realizaciji različitih događanja oživljene povijesti, organizaciji stručnih skupova i kulturnih događanja.

Saznaj više na SLUŽBENOJ STRANICI.

Proteus d.o.o.

Turistička agencija Proteus je sa zaštitnim znakom Slovenia Explorer vodeći ponuđač dnevnih izleta po Sloveniji za strane turiste. Pored obaveze izvrsnosti provedbe i odnosa sa strankama i partnerima, za uspjeh agencije ključan je inovativni pristup organizaciji i promociji, što agenciju uvijek nanovo čini konkurentnom. Važnost agencije je da pored glavnih slovenskih turističkih mjesta u svoju ponudu uključuje sve slovenske regije, jer u svojoj ponudi imaju čak 14 različitih rasprodanih izleta koji se ostvaruju svaki tjedan. U ponudi imaju i inovativni proizvod zvan Slovenia Incognita. Radi se o izletu u nepoznato, gdje se strankama ne govori kamo ih se vodi. Za promociju svojih izleta i Slovenije nacrtan je ilustrirani zemljovid sa slovenskim znamenitostima, što se je kod stranih gostiju pokazalo kao izniman uspjeh. TA Proteus uspješno prodaje svoje izlete preko vlastite mrežne stranice, a s tiskanim promotivnim materijalom prisutna je u svim ljubljanskim hotelima i ostalim smještajnim kapacitetima. Pri organizaciji i prodaji izleta odlično surađuje s Turizmom Ljubljana te s brojnim stranim agencijama po Europi i drugdje u svijetu. Svoje izlete uspješno prodaje i na globalnim mrežnim portalima kao što su Viator i Tripadvisor. Pored dobre organizacijske ekipe TA Proteus ima ekipu odličnih turističkih vodiča, koje redovito dodatno osposobljava. Vodiči vode u većini glavnih svjetskih jezika, a pored toga ima i dobru skupinu povremenih suradnika za ostale strane jezike.

POSJETITE NAS NA

PARTNERI PROJEKTA

LIVING CASTLES – EU PROJECT

Close Menu