O PROJEKTU

O PROJEKTU

SPLOŠNE INFORMACIJE O PROJEKTU:

Prioritetna os programa: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov

Specifični cilj programske prioritete: Aktivna zaščita dediščine s trajnostnim turizmom

Akronim projekta: LIVING CASTLES

Naslov projekta: Mreža “živih” gradov kot oblika trajnostnega turizma za ohranjanje in promocijo kulturne dediščine

Naziv organizacije vodilnega partnerja: Međimursko veleučilište u Čakovcu

Partnerji na projektu: Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (SLO), Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (SLO), Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o (SLO), Gradski muzej Varaždin, Muzej Međimurja Čakovec, Muzeji Hrvatskog Zagorja i  Proteus d.o.o. (SLO)

Trajanje projekta: 30 mesecev

Vrednost projekta: 1.454.671,54 EUR, od tega financiran v znesku 1.236.470,80 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

KAJ PREDSTAVLJA PROJEKT “LIVING CASTLES”?

V središču projekta ” LIVING CASTLES ” je ohranjanje in valorizacija kulturne dediščine gradov/dvorcev z razvojem skupne čezmejne turistične ponudbe in povezovanjem inovativnih dejavnosti ohranjanja in predstavljanja dediščine.

GLAVNA IZHODIŠČA PROJEKTA SO “LIVING CASTLES”:

– Povečati število obiskovalcev, na podlagi kulturnih in naravnih znamenitosti ter drugih zanimivosti

– Majhne naložbe v infrastrukturo namenjeno obiskovalcem in ohranjanje naravne in kulturne dediščine

– Novi ali izboljšani čezmejni proizvodi in trajnostne turistične destinacije integrirane naravne ali kulturne dediščine

– Zaposlovanje oseb, vključenih v dejavnosti, ki povečujejo kapacitete za raziskave, razvoj in inovacije

GLAVNO VODILO PROJEKTA JE:

Glavno vodilo projekta je izoblikovanje skupne blagovne znamke dvorcev in gradov, ki bo pripomogla k boljši prepoznavnosti in promociji, z željo, da se doma in v tujini predstavlja kot skupen turistični product po vzoru dvorcev južne Češče in bavarskih gradov. Gradovi bodo opremljeni s skupnimi označevalnimi tablami, gradovi se bodo skupaj promovirali in izvajali se bodo skupni tematski dogodki, ki bodo obogatili obstoječo ponudbo.

NA KAJ JE OSREDOTOČEN PROJEKT “LIVING CASTLES”?

Glavno vodilo projekta je izoblikovanje skupne blagovne znamke dvorcev in gradov, ki bo pripomogla k boljši prepoznavnosti in promociji, z željo, da se doma in v tujini predstavlja kot skupen turistični product po vzoru dvorcev južne Češče in bavarskih gradov. Gradovi bodo opremljeni s skupnimi označevalnimi tablami, gradovi se bodo skupaj promovirali in izvajali se bodo skupni tematski dogodki, ki bodo obogatili obstoječo ponudbo.

OBIŠČITE NAS

PARTNERJI PROJEKTA

LIVING CASTLES – EU PROJECT

Close Menu